در حقیقت مرگ هر مخبر بسی خون بار و حزن انگیزباشد 


در حقیقت مرگ هر مخبر بسی خون بار و حزن انگیزباشد

زندگی را هر که کرد آغاز در پایان بمیرد

            هم گدا بر خاک ره هم خواجه در ایوان بمیرد

هر دو می میرند اما مرگشان یکسان نباشد

            آنکه در بستر بمیرد وانکه در میدان بمیرد

مرگ هر کس گونه ای درزندگان تاثیر بخشد

           گاه عمرو عاص بمیرد گاه گرسلمان بمیرد

سرنوشت گوسفندان گردد از بنیان دگرگون

           در کمین است گرگ خون آشام چون چوپان بمیرد

مرگ هر کس مرگ خصلت های وی باشد از این رو

            هر که می میرد صفات نیک و بد با آن بمیرد

گاه با مرگ ستمگر حاکمی جبار و خونریز

            فتنه وآشوب وقتل و غارت وطغیان بمیرد

گاه با مرگ جوانمردی شهید ونیک سیرت

            مهر بانی،مردمی،آزادگی احسان بمیرد

عاقبت مرگ است اما مرگ هر کس نیست یکسان

               گر بمیرد شمر ننگ آلود یا شاه شهیدان بمیرد

شیر یزدان شد شهید راه حق گاه عبادت

               رهبری همچون علی کی با چنان ایمان بمیرد

گر بمیرد صد هزار انسان نما سهل است  اما

                   تلخ و غمناک  است هنگامی که یک انسان بمیرد

در حقیقت مرگ هر مخبر بسی غم بار و حزن انگیزباشد

                 چون که فقدان خبرها با خبر داران بمیرد

بی گمان آن  مخبر و شاعر که حق را  جلوه بخشد

                 هر چه بنگارد بماند نیک با وجدان بمیرد

آن شهیدان رسانه رفته اند با افتخار

                  بس خبرهای مگو اندر دل یاران بمیرد

آن شهیدان فداکار پر گشودند از جهان

               در گلستان رسانه بلبل و ریحان بمیرد

قدرت  طبع تو (مردوخ)گر به خاموشی گراید

                   با خبر ها ی مگو یک مرد با ایمان بمیرد

سراینده ناصر یمین مردوخی کردستانی –پیشکسوت ترین اصحاب رسانه –سردبیر شبکه های خبری طوفان نیوز و یمین نیوز و هفته نامه مردوخ

موبایل:۴۳-۴۴-۱۱۹-۰۹۱۲

نلفن:۲۲۵۴۱۹۷۹

فکس:۲۲۵۵۸۶۶۰

Print Friendly, PDF & Email

درباره نویسنده

13961مطلب نوشته است .تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به طوفان نیوز می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.

تاسیس 1393