كوثر وجود و روز مادر 


کوثر وجود و روز مادر

میلاد بضعه نبی آن کوثر زمان

آن برترین ودیعه خلاق انس و جان

امروز روز مادر و زهرای اطهر است

فخر است بهر زن همه این روز بی گمان

مادر که افتخار جهانی از او بود

او افتخار کرده به زهرا در این جهان

زیبد که مادران جهان سر به سر دهند

با پیروی ز فاطمه همواره امتحان

ای مادر، ای دل تو مکان فرشتگان

ای روح قدس در صفت آدمی عیان

تو مظهر بقایی و سرچشمه وفا

نقش آفرین جسم و دم دلپذیر جان

سرچشمه حیات نهان در نهاد توست

چون آب خضر یا که چنان عمر جاودان

هم باطن تو کارگه آفرینش است

هم سینه تو معجزه رزق لامکان

خود پیر گشته ای که جوانی دهی مرا

خود ناتوان شدی که بگیرد تنم توان

رمز بهشت هست سرشت تو زانکه چرخ

کرده ست پیر آن که تواش زاده ای جوان

بیدار مانده ای همه شب تا روم به خواب

بیمار گشته ای که نبینم به جان زیان

از پا فتاده ای که کنی راهرو مرا

وز دست رفته ای که به دستم دهی عنان

فی الجمله تا که هست شوم، نیست گشته ای

ای هستی ام فدای تو جانباز مهربان

مادر، به دهر آنچه بود، درخور تو نیست

وین غصه آتشی است که می سوزدم روان

آن دم خبر شدم ز تو، کز من جدا شدی

مادر، چگونه شرح دهم این غم گران؟

می خواستم به دیده کشم خاک پای تو

دردا به زیر خاک سیه ساختی مکان

ای صاحبان نعمت مادر، خدای را

خدمت کنید در ره مادر به هر زمان

ترسم دمی به منزلت او برید پی

کز این مهین فرشته نماند به جا نشان

آن دم به جرم غفلت از این نعمت خدای

آرید همچو من به همه حال بر زبان:

کای جسم و جان <ناصرمردوخ> برخی ات

غیر از خدا، که راست چنین مهر بیکران؟

در زاد روز فاطمه آن کوثر وجود

فرخنده باد روز تو ای مهر جاودان

ناصر یمین مردوخی کردستانی روزنامه نگار و شاعر اهل بیت و سر دبیر شبکه های خبری یمین نیوز و طوفان نیوز

Print Friendly, PDF & Email

درباره نویسنده

14845مطلب نوشته است .تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به طوفان نیوز می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.

تاسیس 1393