علیا تو شیر حقی تو بدردمند دوائی-سروده زنده یاد ناصر یمین مردوخی 


علیا تو شیر حقی تو بدردمند دوائی-سروده زنده یاد ناصر یمین مردوخی

علی ای نشان وحدت که عزیز مصطفائی

تو مکمل کمالی تو مصور جهانی

تو زعیم زهد و همت تو ندیم فر و حشمت

تو به هر یتیم پناهی تو سر آمد زمانی

ز صفای تست کوثر بولای تست جنت

تو به مصطفی امینی تو به ماسوی امانی

به سرم ز تست سودا به دلم ز تو تولا

که به دل تو نور بخشی که به سر تو سایبانی

تو قرار قلب امکان تو شرار جان عدوان

تو هوای کوی جانان تو صفای بوستانی

تو نوای نای ربی تو به بینوا نوایی

تو صلای تور سینا تو ندای لن ترانی

تو ولی اولیائی تو محب مصطفائی

تو به مومنان بهاری تو به مشرکان خزانی

تو ملازم وجوبی تو به ماه صوم و قران

تو شهید راه حقی تو شمیم انس و جانی

علیا علو ذاتت شده مات از صفاتت

تو بد وستان ند یمی تو به ظالمان سنانی

دل ما سوی طپیده قد آسمان خمیده

چو به سجده گاه رفتی که بخون خود تپانی

چو نمود پور ملجم به نماز قصد جانت

به یقین نبود آن دم به تو مطلبی نها نی

تو ز فرط پاکبازی به کمال بی نیازی

تو بدوستان چسانی چو بدشمنان چنانی

ز شهادتت به شادی تو صلای (فزت) دادی

که بری تو جان پاکت بر دوست ارمغانی

علیا تو شیر حقی تو بدردمند دوایی

به نبرد مرد مردی به جهاد قهرمانی

شده کافر و مسلمان ز مکارم تو حیران

تو کریم چاره سازی تو عزیز مستعانی

تو به قاتلت رحیمی به شبان ماه رحمت

که شده نزول  در این مه چو کتاب آسمانی

تو به پور ابلیس همه صبر و رحم کردی

به مروت و مدارا تو نشان بی نشانی

چوبه جان نهاد (مردوخ)به محبت تو پیمان

چه غمش ز جور دشمن که تو اش پناه جانی

سراینده : زنده یاد ناصر یمین  مردوخی  کردستانی روزنامه نگار سردبیر طوفان نیوز و سردبیر شبکه خبری یمین نیوز وهفته نامه مردوخ

Print Friendly, PDF & Email

درباره نویسنده

14995مطلب نوشته است .Powered by WP Bannerize

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به طوفان نیوز می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.

تاسیس 1393