زمان بندی انجام شده برای ارائه خدمات در شعب منتخب به شرح جدول زیر است:

ماه

تاریخ

ایام

پایان ساعت فعالیت شعب

خرداد

۲۷/ ۳

یک شنبه

۲۰

خرداد

۲۸ / ۳

دوشنبه

۲۰

خرداد

۲۹ / ۳

سه شنبه

۲۰

خرداد

۳۰ / ۳

چهارشنبه

۲۰

خرداد

۳۱ / ۳

پنج شنبه

۲۰

تیر

۲۷ / ۴

چهارشنبه

۲۰

تیر

۲۸ / ۴

پنج شنبه

۱۴

تیر

۲۹ / ۴

جمعه

۲۰

تیر

۳۰ / ۴

شنبه

۲۱

تیر

۳۱ / ۴

یک شنبه

۲۱

 

همچنین واحدهای منتخب استان های ایلام، بوشهر، خوزستان، هرمزگان و تهران به استثنای شهرستان های اسلامشهر، چهاردانگه، پاکدشت، ورامین، قرچک، پیشوا، لواسانات و فشم و همچنین منطقه آزاد کیش در روزهای جمعه و شنبه اول و دوم تیرماه نسبت به ارائه خدمات بانکی به مودیان مالیاتی تا ساعت ۲۰ اقدام خواهند کرد.